Heleen Stolwijk - praktijk voor psychologie

Werkwijze


Als lichaamsgericht werkend psycholoog ga ik uit van een eenheid van lichaam en geest. Dit houdt in dat naast gesprekstechnieken gebruik gemaakt wordt van lichaamsgerichte behandelmethoden. Cliënten worden bewuster gemaakt van signalen van het lichaam en krijgen hierdoor meer inzicht  in de wisselwerking tussen lichaam en geest. Geestelijke spanningen, zoals nare ervaringen uit het verleden, emotionele problemen en stress kunnen zich ook manifesteren in het lichaam, bijv. in spierspanningen, lichaamshouding en beweging of in de vorm van andere fysieke klachten. Mensen leren hun lichaam te ervaren als bron van kennis en kunnen daardoor beter aanvoelen wat er nodig is. Bijvoorbeeld welke actie ze moeten ondernemen of welke grens ze willen stellen. Hiermee voorkom je het opbouwen van stress en kun je je geestelijke en lichamelijke gezondheid beter in balans houden.
In de lichaamsgerichte behandelmethode wordt aandacht besteed aan:

Afhankelijk van de hulpvraag worden verschillende behandelvormen gebruikt en met elkaar gecombineerd, waarbij ook cognitieve gedragstherapie, zoals b.v.oplossingsgerichte therapie en ACT ( Acceptance Commitment Therapy), gebruikt kunnen worden.

Andere methoden die ingezet kunnen worden zijn HAT (HeartAssisted Therapy, www.heartassistedtherapy.net) en EFT (www.tep.nu)

Heleen Stolwijk - Praktijk voor psychologie