Heleen Stolwijk - praktijk voor psychologie

Profiel

Mijn doctoraalexamen behaalde ik in de Gezondheidspsychologie met aantekening psychodiagnostiek. Voordat ik psycholoog werd ben ik werkzaam geweest als fysiotherapeut.
Hieruit volgt mijn interesse voor de samenhang tussen lichaam en geest en hun onderlinge wisselwerking.
Postdoctoraal heb ik me dan ook verder gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en in het bijzonder in lichaamsgericht werken. Hiervoor heb ik verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van lichaamsgerichte psychotherapie, mindfulness, focussen, EFT (www.tep.nu) en HAT (Heart Assisted Therapy).